Main menu

Počítadlo návštev

Vyhlásenie výzvy na reštrukturalizáciu vinohradov

 

Dobrý deň,

dovoľte, aby sme Vám dali do pozornosti vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017. Pre ďalšie, pravidelne aktualizované informácie, Vám odporúčame sledovať náš web i Facebook stránku (prostredníctvom Like), ktorú nájdete na linku : https://www.facebook.com/Region%C3%A1lna-rozvojov%C3%A1-agent%C3%BAra-Senec-Pezinok-668730679812896/

Čo sa týka samotnej výzvy, zverejnená je na našom webe, v sekcii Výzvy - tu : http://www.rrasenec-pezinok.sk/V%C3%BDzvy/tabid/69/language/sk-SK/Default.aspx?udt_420_param_detail=250

Dôležitým termínom je uzatvorenie podávania žiadostí v rámci tejto výzvy - tým je 30. apríl 2016!

Ďakujem za Váš čas.

S pozdravom

Martin Lukáč
PR & marketing manažér
RRA Senec - Pezinok