Novinky zo sveta

Aktuality.sk - aktuálne spravodajstvo

Denne aktualizované spravodajstvo z domova i zo sveta. Správy z oblasti ekonomiky, kultúry a spoločenského života. Predpoveď počasia, horoskopy, TV program a kurzový lístok.

Počítadlo návštev

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020- záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016- 2020 č. OU-BA-OSZP1-2018/012556/ANJ/SEA sa nachádza na obecnom úrade a je k dispozícii na nahliadnutie, je možné robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v úradných hodinách na obecnom úrade. 

Dokument je zverejnený na webovej stránke Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

 Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020- záverečné stanovisko